Tiếng Việt || English 
  TUYỂN DỤNG
 
31/08/2019
Giảng viên - Khoa Kiến trúc
 
31/01/2018
Giảng viên Ngôn ngữ Nhật - Khoa Ngoại ngữ
 
29/08/2019
Nhân viên Tạp vụ - Văn phòng trường
 
29/05/2015
Giảng viên - Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn
 
25/11/2016
Giảng viên - Khoa Y
 
 
GIỚI THIỆU
Phòng Tổ Chức là một đơn vị hành chính trong hệ thống các phòng ban hiện có của Trường, Phòng được thành lập cùng với sự ra đời của Trường ngày 11 tháng 11 năm 1994.


Vấn đề tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức luôn là mối quan tâm hàng đầu của các tổ chức, là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển và tồn tại của đơn vị đó. Bất kỳ một tổ chức nào dù có nguồn tài chính phong phú, nguồn tài nguyên dồi dào đi chăng nữa nếu không biết cách quản lý một cách logic và khoa học thì sẽ lãng phí, thậm chí có thể dẫn đến suy thoái.          

Đối với Trường ĐHDL Duy Tân cũng vậy, công tác tổ chức được hình thành từ khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép thành lập Trường ĐHDL Duy Tân theo Quyết định số 666/TTg ngày 11/11/1994. Khi mới thành lập đội ngũ quản lý của Trường mới chỉ có vài người, chưa có bộ phận chuyên trách, chỉ cử một cán bộ giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức, cùng với sự phát triển ngày càng lớn mạnh cả về trang thiết bị, quy mô đào tạo và nhân lực thì yêu cầu hình thành khung nhân sự chuyên trách về công tác tổ chức là hết sức cần thiết và cấp bách nhằm mang lại hiệu quả thiết thực hơn. Từ yêu cầu cấp thiết đó, ngày 10 tháng 8 năm 1997 Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Hiệu trưởng đã ký Quyết định số 360 /QĐ - ĐHDT về việc thành lập Phòng Tổ chức và bổ nhiệm Trưởng phòng, với các chức năng và nhiệm vụ được quy định cụ thể .

Cũng chính từ đó, Phòng được hình thành và đi vào hoạt động với một cái tên đúng như ý nghĩa và đặc thù của nó PHÒNG TỔ CHỨC & CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG. Về sau lấy tên là PHÒNG TỔ CHỨC.

  KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG  
  Trang chủ |  Giới thiệu |  Tuyển dụng |  Quy định - Quy chế |  Thống kê |  Nhân sự |  Liên hệ
©2019 Đại học Duy Tân