Tiếng Việt || English 
  TUYỂN DỤNG
 
29/06/2016
Nhân viên lái xe - Đại học Duy Tân
 
23/04/2018
Giảng viên - Khoa Quản trị Kinh doanh
 
23/02/2018
Nhân viên lễ tân khách sạn - Đại học Duy Tân
 
22/02/2018
Chuyên viên - Khoa Sau đại học
 
20/03/2018
Giảng viên Tiếng Anh - Khoa Ngoại ngữ
 
 
QUY ĐỊNH - QUY CHẾ
Các quy định liên quan
    Quy định về công tác cố vấn học tập
    Điều lệ Trường đại học
    Quy định chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn
    Tiêu chí đánh giá năng lực giảng dạy
    Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cố vấn học tập
Các chủ đề khác
    Quy chế
    Quyết định
  KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG  
  Trang chủ |  Giới thiệu |  Tuyển dụng |  Quy định - Quy chế |  Thống kê |  Nhân sự |  Liên hệ
©2018 Đại học Duy Tân