Tiếng Việt || English 
  TUYỂN DỤNG
 
29/06/2016
Nhân viên lái xe - Đại học Duy Tân
 
23/04/2018
Giảng viên - Khoa Quản trị Kinh doanh
 
23/02/2018
Nhân viên lễ tân khách sạn - Đại học Duy Tân
 
22/02/2018
Chuyên viên - Khoa Sau đại học
 
20/03/2018
Giảng viên Tiếng Anh - Khoa Ngoại ngữ
 
 
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Vấn đề tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ, giảng viên, trợ giảng luôn là mối quan tâm hàng đầu của các tổ chức, là một trong những mấu chốt quan trọng quyết định sự phát triển và tồn tại của đơn vị đó. Bất kỳ một tổ chức nào dù có nguồn tài chính phong phú, nguồn tài nguyên dồi dào đi chăng nữa nếu không biết cách quản lý một cách logic và khoa học thì sẽ lãng phí, thậm chí có thể dẫn đến suy thoái và diệt vong.

Đối với Trường ĐH Duy Tân cũng vậy, công tác tổ chức được hình thành từ khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép thành lập Trường ĐHDL Duy Tân theo Quyết định số 666/TTg ngày 11/11/1994. Khi mới thành lập đội ngũ quản lý của Trường mới chỉ có vài người, chưa có bộ phận chuyên trách, chỉ cử một cán bộ giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức, cùng với sự phát triển ngày càng lớn mạnh cả về trang thiết bị, quy mô đào tạo và nhân lực thì yêu cầu hình thành khung nhân sự chuyên trách về công tác tổ chức là hết sức cần thiết và cấp bách nhằm mang lại hiệu quả thiết thực hơn.

  KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG  
  Trang chủ |  Giới thiệu |  Tuyển dụng |  Quy định - Quy chế |  Thống kê |  Nhân sự |  Liên hệ
©2018 Đại học Duy Tân